COVERMARK อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

COVERMARK อบรมความรู้แก่พนักงานขาย

ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนัยนา เพ็ญวุฒิกุลกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

จัดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มยอดจำหน่ายด้วยการบริการที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการของลูกค้า” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง COVERMARK ประจำสาขากรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด รุ่นที่ 1

อบรมความรู้แก่พนักงาน

เพื่อเสริมทักษะและกลยุทธ์ทางการขายและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ.โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ ฯ เมื่อเร็วๆนี้